Είστε εδώ

Το δυναμικό μας

Η BeWave, μέλος του ομίλου NovaGroup,  αποτελεί μία ομάδα επαγγελματιών συνεργατών οι οποίοι ως εκπαιδευμένοι σύμβουλοι υγείας και πετυχημένοι managers δραστηριοποιούνται στο χώρο των σύγχρονων εφαρμογών υγείας από τις αρχές του 2010.

Η δράση μας επεκτείνεται στην ελληνική αγορά, στην ευρύτερη βαλκανική αγορά και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών.

Η εμπειρία μας στον τομέα της προώθησης σύγχρονων εφαρμογών υγείας, νέων ιατρικών τεχνολογιών, μας καθιστά πρωτοπόρους στο αντικείμενό μας, που αποτελεί και μονοπώλιο στο είδος του.

Οι συνεργάτες μας με το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τη μεγάλη τους εμπειρία μπορούν να κατευθύνουν με άριστο τρόπο τόσο τους συνεργαζόμενους με μας επαγγελματίες όσο και τους επιμέρους πελάτες μας, για την επίτευξη των στόχων τους.

Έλα μαζί μας